JMTechnologies Ltd. JMTechnologies Ltd. since 1997

Synology Active Backup

Централизирано решение за архивиране

Функции, ориентирани към нуждите на бизнеса, без допълнителни разходи за лицензи. Активното архивиране централизира задачите за архивиране на VMware, Windows, Office 365 и G Suite в Synology NAS. Позволява ви да управлявате от една единствена конзола. Бързото и сигурно възстановяване, за да запазите текущите услуги, виртуалните машини и файловете винаги достъпни.

Интегрирано решение за архивиране

Уникалната комбинация от хардуер и софтуер, визирайки Synology NAS и решението Active backup, представлява високоефективно професионално решение за интегрирано архивиране и възстановяване на данни. Концепцията за централизирана администрация на архивирането улеснява значително техническа поддръжка и подобрява надеждността на бизнес процесите.

Интегрирано архивиране

Модерен подход към архивирането и възстановяването

Предизвикателствата по отношение на ИТ сигурността се развиват. Нуждата от адекватна защита на данните нараства всеки ден. Активното архивиране пести на бизнеса време, усилия и разходи, пазейки това което му принадлежи.

Централизирано управление

Централизирано управление

Лесно управление, внедряване и мониторинг на всички задачи за архивиране от една конзола. Незабавно вземете мерки за нотификациите и планирани доклади.

Увеличете ефективността на архивирането

Увеличете ефективността на архивирането

Ефективно намаляване на времето за архивиране и капацитет за съхранение с технология за инкрементално архивиране и глобална дедупликация.

Get data back in a flash icon

Върнете данните мигновено

Установете различни сценарии за възстановяване на данните.

Направете ИТ устойчиви

Допълнете своя DR план със Synology VMM

Изключителна интеграция със Synology Virtual Machine Manager (VMM) като временно решение за disaster recovery. Позволява мигновено възстановяване на услугите на Synology NAS, дори когато работната среда не функционира.

Почти нулев downtime с незабавно възстановяване

Прехвърлете данните си от физическия сървър на виртуална платформа, като Synology VMM или VMware vSphere, за да се справите с неочаквани прекъсвания или да осигурите тестова среда, в която можете да експериментирате свободно.

Bare-metal архивиране и възстановяване

Напълно възстановяване на цялата информационна среда, приложения, настройки и данни на компютрите и сървърите с MS Windows с помощта на bare-metal restore (BMR). Глобалната дедупликация също така ефективно спестява допълнителен капацитет в устройства и платформите, по време на bare-metal архивирането.

Организациите вече не се нуждаят от просто резервно копие. Нужно е надеждно решение, което да намали RTO (Recovery Time Objective) в случай на нападение на вируси, повреда на твърдия диск или друга авария. Активното архивиране предоставя гъвкави и надеждни методи за възстановяване на данни и намалява риска на критичните downtime, осигурявайки непрекъснатост на работния процес.

File Synchronization

Консолидирана защита на данни

За да отговарят на нуждите на хибридни среди по отношение на архивирането и възстановяването на данни, Активното архивиране предлага няколко решения за подсигуряване на бизнес процесите, функциониращи локално и/или в облачни среди.

Интегриран VMware

Решение за архивиране, за виртуални машини на VMware vSphere. Осигуряване на непрекъснатост на работа с помощта на няколко техники за възстановяване.

Научете повече за Активно архивиране за бизнеса

Виж всички NAS Synology