Измервателни уреди
Измервател за наличие на радиация - Soeks-01M ver.II 2014
Индикатор / тестер за електромагнитни полета "Импулс" Soeks
Soeks Нитрат-тестер II rev. - тестер за храни
Soeks Ecovisor F4 - 1.нитрати, 2.радиация, 3.електромагнитни полета, 4.замърсяване на водата, мен...
Ecotester Soeks - комбиниран уред радиация и нитрати
Измервател за наличие на радиация - Soeks-01M Prime тестер
Soeks Ecovisor F2 - 1.Измерване на нитрати 2.Замърсяване на водата. --> сензорен дисплей, компози...
ORP-969 ИЗМЕРВА ОКИСЛИТЕЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВОДАТА