Измервателни уреди
Индикатор / тестер за електромагнитни полета "Импулс" Soeks
Измервател за наличие на радиация - Soeks-01M ver.II 2014
Soeks Ecovisor F4 - 1.нитрати, 2.радиация, 3.електромагнитни полета, 4.замърсяване на водата, мен...
Soeks Нитрат-тестер II rev. - тестер за храни ( плодове, зеленчуци, детски храни и месо )
Ecotester Soeks - комбиниран уред радиация и нитрати
Професионален измервател на радиационен фон - Quantum - Soeks
Измервател за наличие на радиация - Soeks-01M Prime тестер ( най-бързия дозиметър - 1 секунда )
Измервателни уреди WIFI CO2 PM2.5 Air Humidity Temp Monitor
Soeks Ecovisor F2 - 1.Измерване на нитрати 2.Замърсяване на водата. --> сензорен дисплей, компози...