0 бр.
0.00 лв.

Анулиране на поръчки и връщане на стоки

Анулиране на поръчки

Право за анулиране на поръчка има както клиентът, така и търговецът преди стоката да бъде предадена от търговеца.

В случай, че преждевременно е извършено плащане, търговецът се задължава да възстанови платената цена по поръчката, като сумата се възстановява в срок не по-дълъг от 7 работни дни считано от датата на анулиране на поръчката. Търговецът и клиентът избират начин за връщане на сумата, изгоден и за двете страни.

Клиентът може да упражни правото си на отказ от направената поръчка, като за целта трябва да се свърже по телефон, електронна поща и др. посочени на сайта на търговеца средства за комуникация и изрично да заяви своята воля.

Търговецът има право да анулира поръчка при:

 • невъзможност за доставка на стоката;
 • неплащане от страна на клиента в рамките на 5 работни дни след постъпване на поръчката;
 • предоставени неверни и непълни данни за поръчката;
 • некоректно поведение от страна на клиента при предишни поръчки;

При анулиране на поръчката не се дължат неустойки от никоя от двете страни.

Връщане на стоки

Съгласно действащото законодателство в република България, потребителят (по смисъла на Закона за защита на потребителите) има право на отказ от договора от разстояние. Потребителят има право да върне закупените онлайн продукти в изряден търговски вид без да посочва обективна причина за това в рамките на 14 календарни дни от датата на доставка.

Правото на потребителя за отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага за договори:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (в това число компютърни конфигурации);
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на принтери и други устройства, след като консумативите им са разпечатани;
 • за доставка на консумативи, ако Потребителят ги е разпечатал;
 • за доставка на компютърен софтуер;
 • за доставка на преносими или настолни компютърни системи с операционна система, която е изтрита или подменена от Потребителя;
 • за доставка стоки по специална поръчка, когато Потребителят е уведомен изрично и е приел, че условията за връщане не важат;

При доставка на няколко продукта от един и същи вид, Потребителят има право да върне само един разопакован от тях. Останалите продукти от същия вид могат да бъдат върнати само в изрядно състояние, без да са разопаковани.

Задължения и отговорности на Потребителя

Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В този смисъл Потребителят е отговорен в следните ситуации:

 • установени са следи от използване (драскотини, удари, нарушени защитни покрития);
 • липса на ръководства и други документи, кабели, зарядни устройства, аксесоари и др.;
 • разрушена гаранционна лепенка;
 • разрушен/изтрит стикер, който удостоверява модела и/или серийния номер на продукта;
 • нарушен външен вид на опаковката;
 • премахната или подменена операционна система на компютърна система;

При някоя от посочените по-горе ситуации Потребителят следва да заплати констатираната щета, като стойността се прихваща от сумата за възстановяване, която Потребителят получава обратно.

При връщане на стоки, Потребителят се ангажира да ги достави до следния адрес за своя сметка: гр. София, п.к.1172, ж.к. Дианабад ул. "Николай Хайтов" 46, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1.

Извън посочения по-горе срок за отказ от договор от разстояние, търговецът може да откаже да приеме обратно продадените стоки и/или да предложи цена за изкупуване по свое усмотрение.

За да заявите своето желание за отказ от договора, моля свалете и ни изпратете коректно попълнен следния:

Протокол за върщане на закупена стока
Нагоре