0 бр.
0.00 лв.

Анулиране на поръчки и връщане на стоки

Анулиране на поръчки

Право за анулиране на поръчка има както клиентът, така и търговецът преди стоката да бъде предадена от търговеца.

В случай, че преждевременно е извършено плащане, търговецът се задължава да възстанови платената цена по поръчката, като сумата се възстановява в срок не по-дълъг от 7 работни дни считано от датата на анулиране на поръчката. Търговецът и клиентът избират начин за връщане на сумата, изгоден и за двете страни.

Клиентът може да упражни правото си на отказ от направената поръчка, като за целта трябва да се свърже по телефон, електронна поща и др. посочени на сайта на търговеца средства за комуникация и изрично да заяви своята воля.

Търговецът има право да анулира поръчка при:

  • невъзможност за доставка на стоката;
  • неплащане от страна на клиента в рамките на 5 работни дни след постъпване на поръчката;
  • предоставени неверни и непълни данни за поръчката;
  • некоректно поведение от страна на клиента при предишни поръчки;

При анулиране на поръчката не се дължат неустойки от никоя от двете страни.

Връщане на стоки

Съгласно действащото законодателство в република България, потребителят (по смисъла на Закона за защита на потребителите) има право на отказ от договора от разстояние. Потребителят има право да върне закупените онлайн продукти в изряден търговски вид без да посочва обективна причина за това в рамките на 15 календарни дни от датата на доставка.

Правото на потребителя за отказ от договор от разстояние не се прилага за компютри, асемблирани съобразно индивидуалните изисквания на клиента (виж. чл. 57, т. 3 от ЗЗП).

Разходите за транспорт на стоката при връщане от клиента към търговеца са изцяло за сметка на клиента.

Извън посочения по-горе срок за отказ от договор от разстояние, както и в случаите, когато търговският вид е нарушен, търговецът може да откаже да приеме обратно продадените стоки и/или да предложи цена за изкупуване по свое усмотрение.

Нагоре